Bloodays, Conception and Contraception Calendar with baby gender predictions

Bloodays, Conception and Contraception Calendar with baby gender predictions

Bloodays, Conception and Contraception Calendar with baby gender predictions

Download! (800 Kb)
Registracija! ($14.95)


Bloodays je kalendar predviðen za punoletne. Kalendar pokazuje najbolje vreme za zaèeæe i najbolje vreme za sigurnu ljubav. Program vam pomaže:


  • da koristite prirodni (ritmièki) kontraceptivni metod
  • da planirate vaš život u zavisnosti od vaše fiziologije
  • da birate pol vaše buduæe bebe
  • da izraèunate dane roðenja i dane zaèeæa.

Bloodays pokazuje sve ovo u jednogodišnjem kalendaru. Vi možete odštampati ovaj kalendar i koristiti ga bilo gde.

Download! (800 Kb)
Registracija! ($14.95)

Thanks for translation to: Jaksa